PLACY ASSAULT RIFLE CUP

PLACY ASSAULT RIFLE CUP

Datum konání: 23. září 2017

Kategorie A:

PARC2Samonabíjecí puška na náboj 7,62 x 39 mm, zbraň bez úprav, s otevřenými mířidly, dioptr je povolen jen u zbraní, na které byl výrobcem standardně montován. Za nedovolené úpravy se nepovažuje úprava pažby a dodatečná montáž úsťové brzdy, resp. kompenzátoru. Povoleny jsou samonabíjecí klony vojenských útočných pušek jako Saiga, CZ 858, Gazela apod. Zbraň doplněná o jiná mířidla než standardně montovaná výrobcem spadá do kategorie B.

Kategorie B:

Libovolná samonabíjecí puška na náboj ráže 5,45 – 8mm s otevřenými mířidly, či dioptrem. Kolimátory, puškohledy a laserové zaměřovače jsou zakázány. V této kategorii se mohou závodu zúčastnit i malorážky splňující uvedené podmínky.

První část – poloha vleže s oporou

Na terč č. 1 ve vzdálenosti 100 metrů bude v čase sedmi minut vystřeleno pět nástřelných ran. Ty budou následně kontrastně zalepeny. Dále v čase patnácti minut bude v libovolném pořadí vystřeleno po deseti ranách do každého ze tří terčů – terč č. 1 ve vzdálenosti 100 metrů, terč č. 2 ve vzdálenosti 150 metrů a terč č. 3 ve vzdálenosti 200 metrů.

Druhá část – poloha vstoje bez opory

Ve druhé části závodníci během 30 sekund střílejí na terč č. 1 umístěný ve vzdálenosti 30 metrů, terč č. 2 umístěný ve vzdálenosti 60 metrů a terč č. 3 umístěný ve vzdálenosti 90 metrů vždy po třech ranách. Závodníci střílejí jeden po druhém s použitím „timeru“. Startují z polohy vstoje, zbraň položená na stolku, závěr v přední poloze, komora prázdná, zásobník ve zbrani.

Terče:

Před vyvěšením výsledků dostanou střelci své terče z první části závodu. Terče ve druhé části si střelci prohlédnou po skončení své rundy. Pak budou terče zalepeny a použity pro dalšího střelce.

Střelivo a vybavení:

Střelivo vlastní, nejméně 44 kusů, pouze schválené pro civilní použití. Doporučujeme vzít si deset nábojů jako rezervu. Upínací řemeny, rukavice nezpevňující zápěstí, pozorovací dalekohledy, podpěry zbraní vč. bipodů a vlastní podložky pro polohu vleže jsou povoleny. Nejsou povoleny střelecké kabáty pro sportovní střelbu. Ochrana sluchu a zraku je povinná.

Hodnocení:

Každá kategorie se hodnotí zvlášť. Body získané v první části závodu se sečtou s body získanými v druhé části vynásobenými třemi. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení rozhoduje čas posledního výstřelu z druhé části naměřený „timerem“ – rychlejší vyhrává.

Protesty:

Případné protesty je možné podat kdykoliv, nejpozději však do deseti minut po vyhlášení výsledků, s vkladem 500,- Kč k rukám ředitele závodu. V případě neoprávněného protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele, při oprávněném protestu bude vklad vrácen.

Organizace:

Prezentace závodníků se koná od 8.00 do 9.00 hodin. Závod bude zahájený v 9.00 hodin tak, aby první výstřel padl v 9.30 hodin. Pro účast v závodu potřebuje každý střelec platný zbrojní průkaz a technický průkaz zbraně. Startovné ve výši 250,- Kč za každou zbraň do závodu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Přihlášky je třeba stáhnout, vyplnit a zaslat e-mailem na info@placy.cz nejlépe dva dny před závodem. Přihláška je ve formě tabulky ke stažení zde! Organizátor závodu si vyhrazuje právo na změny. Občerstvení bude v den závodů k dispozici.